Transport Begeleiding

Wanneer een cliënt naar een andere locatie verplaatst wordt dan worden hier logistieke stappen voor genomen. De veiligheid van de cliënt, de begeleiders en eventuele omstanders moeten gewaarborgd worden.
Dan is het soms wenselijk dat er ondersteuning beschikbaar is die bij kan springen als de cliënt frustratie signalen begint te vertonen. Naast een zorgmedewerker moet er dan nog 1 of 2 medewerkers extra ingeroosterd worden. Helaas ontbreekt het bij de meeste instellingen aan capaciteit om dit te faciliteren.

Voordelen van

begeleiding door vakkundige zorgbegeleiders

Onze zorgbegeleiders zijn flexibel in te zetten tegen lagere kosten dan een eigen collega of een specialistisch uitzendbureau. Dan is de keuze snel gemaakt in het belang van de cliënt en de zorginstelling. Onze zorgbegeleiders worden intern getraind door een register docent gevaar beheersing over de fysieke en verbale procedures waardoor het aantal incidenten zullen afnemen. In overeenstemming met de instructies zoals deze reeds gelden op de zorglocatie.

Voordelen van begeleiding door vakkundige zorgbegeleiders.

Onze zorgbegeleiders kunnen voor kleine dagdelen ingezet worden, dit voorkomt dat u een collega een hele dag dient in te plannen voor een begeleiding van bijvoorbeeld 4 uur. De kosten wegen zo af tegen de baten. Een professionele partner zoals UwZorgbegeleider zal u hierin ontzorgen. Onze dienstverlening bestaat onder andere uit:

  • Transport begeleiding 2 op 1 (zorgmedewerker en een UwZorgbegeleider);
  • Transport begeleiding 1 op 1 (met goede randvoorwaarden);
  • Transport begeleiding 24 u per dag;
  • Transport begeleiding dagdeel;
  • Transportbegeleiding eventueel met eigen vervoer.

 

Redenen genoeg om eens contact op te nemen met UwZorgbegeleider voor transportbegeleiding op maat.

Bekijk al onze diensten

Onze Partners
waar we trots
op zijn.