Ambulance Begeleiding door UwZorgbegeleiders

Wanneer een cliënt verplaatst moet worden middels een ambulance dan kan deze vervoersorganisatie eisen dat u begeleiders inzet om de ambulance broeder achterin te ondersteunen. De veiligheid van de cliënt en het ambulancepersoneel moeten gewaarborgd worden.
Dan is het soms wenselijk dat er ondersteuning beschikbaar is die bij kan springen als de cliënt onrustig of destructief wordt. Naast een zorgmedewerker moeten er dan nog 1 of 2 medewerkers extra ingeroosterd worden. Helaas ontbreekt het bij de meeste instellingen aan de capaciteit om dit te faciliteren. UwZorgbegeleiders zijn flexibel in te zetten tegen lagere kosten dan een eigen collega of een specialistisch uitzendbureau. Dan is de keuze snel gemaakt in het belang van de cliënt en de zorginstelling.

voordelen van
vakkunidge
zorgbegeleiders

UwZorgbegeleiders worden intern getraind door een Register Docent Gevaarsbeheersing omtrent de fysieke- en verbale procedures waardoor het aantal incidenten terug zal lopen. Alles conform de instructies zoals deze ook gelden op de zorglocatie.

Voordelen van Ambulance Begeleiding door vakkundige Zorgbegeleiders

UwZorgbegeleiders kunnen voor kleine dagdelen ingezet worden, dit voorkomt dat u een collega een hele dag dient in te plannen voor een begeleiding van bijvoorbeeld 4 uur. De kosten wegen zo af tegen de baten.  Een professionele partner zoals UwZorgbegeleider zal u hierin ontzorgen. Onze dienstverlening bestaat onder andere uit:

  1. Ambulance begeleiding 2 op 1 (zorgmedewerker en een UwZorgbegeleider);
  2. Ambulance begeleiding 1 op 1 (met goede randvoorwaarden);
  3. Ambulance begeleiding met volgauto;
  4. Ambulance begeleiding dagdeel.

Reden genoeg om eens contact op te nemen met UwZorgbegeleiders voor ambulance begeleiding op maat?

Zorgbegeleiding van UwZorgbegeleider

Zorgbegeleiding is een specialisatie binnen onze organisatie, voor een aantal grote (GGZ) klanten verzorgen wij al jaren de zorgbegeleiders. Wij zijn een partij die graag met u meedenkt om ervoor te zorgen dat u en uw bedrijf optimaal rendement kan behalen. Maar bovenal profiteert u van een veilig gevoel voor uzelf en uw personeel met onze zorgbegeleiders.

Bekijk al onze diensten

Onze Partners
waar we trots
op zijn.