UwZorgbegeleider

ontlast en ondersteunt
uw organisatie.

UwZorgbegeleiders kunnen uw organisatie
daarin ondersteunen terwijl zij het multidisciplinaire
team ontlasten in hun dagelijkse werkzaamheden.

Is een
zorgbegeleider
iets voor uw
instelling?

Een interventie is soms noodzakelijk, maar een systeemtransitie om drang en dwang te reduceren is niet altijd eenvoudig te realiseren. UwZorgbegeleider kunnen uw organisatie daarin ondersteunen terwijl zij het multidisciplinaire team ontlasten in hun dagelijkse werkzaamheden. Hierdoor krijgt de zorgstaf veel meer tijd voor hun kernactiviteiten wat weer ten goede komt voor de zorgbehoeften. UwZorgbegeleider ontvangen een interne basis GGZ- training. Deze training omvat de herkenning van ziektebeelden en fysieke en verbale procedures die hiermee samenhangen. Middels deze training zal het aantal incidenten teruglopen. Alles conform de instructies zoals deze reeds gelden op de zorglocatie. Dit resulteert in meer rust op de afdelingen en een groter veiligheidsgevoel onder de medewerkers en bewoners.

UwZorgbegeleider beschikken over een BHV certificaat en een VOG. Wenst u toch liever een Zorgbeveiliger? Dit is mogelijk! U kunt hiervoor contact opnemen met onze dochteronderneming Storm Security. Storm Security levert ruimt 20 jaar gediplomeerde en getrainde zorgbeveiligers/ beveiligers binnen zorginstellingen door heel Nederland. Neem een kijkje op de website van www.stormsecurity.nl.

Waar wij u mee
kunnen ontzorgen

Een interventie is soms noodzakelijk, maar een systeemtransitie om drang en dwang te reduceren is niet altijd eenvoudig

Onze Partners
waar we trots
op zijn.

Ad-Hoc of reguliere inzet,
wat u prettig vindt.

UwZorgbegeleider staan 24/7 voor u klaar. Weet u 24 uur van tevoren dat u een zorgbegeleider nodig hebt dan is dit een

reguliere aanvraag. Mocht u binnen 1 uur over iemand op de afdeling willen beschikken dan is dit een Ad-Hoc aanvraag. Meerdere zorgbegeleiders nodig, geen probleem. Eén telefoontje en het is geregeld. Een veilige gedachte.

Wat kunnen onze zorgbegeleiders
voor u betekenen?

Onze zorgbegeleiders helpen mee in de dagelijkse routine. Zij ontlasten de zorgstaf zodat deze efficiënter hun werkzaamheden kunnen uitvoeren.

In het geval van mogelijke controleverlies kunnen de zorgbegeleiders ondersteunend in gesprek gaan met de cliënt. Mocht een cliënt in een destructie fase komen dan kan tijdig een zorgbegeleider, samen met de zorgstaf proportioneel optreden.