Onze partners

Zoals de naam UwZorgbegeleider als impliceert willen wij altijd een (keten)partner zijn. Daarom werken wij zelf ook samen met de beste trainings- adviesbureaus en toeleveranciers. Wij denken met onze klanten mee en zullen aansluiten bij interne vraagstukken.

Onze Partners
waar we trots
op zijn.

Wij kunnen
uw partner
zijn in:

Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ)

  • Volwassenen en forensische psychiatrie
  • Cliënten met een Inbewaringstelling (IBS) of Rechterlijke Machtiging (RM)
  • Kinder- Jeugdpsychiatrie
  • Woongroepen en andere vormen van dagbesteding.
Verslavingszorg
  • Ambulant of Residentieel
SEH | EH&AO | Ziekenhuis | Huisartsenpost
  • Voor deze groepen verwijzen wij bij voorkeur richting onze tak Zorg beveiliging.

Mocht u nog twijfelen of uw complexe zorginstelling gebaat is bij het inzetten van UwZorgbegeleider dan komen wij dit graag bij u.