Onze partners

Zoals de naam UwZorgbegeleiders als impliceert willen wij altijd een (keten)partner zijn. Daarom werken wij zelf ook samen met de beste trainings- adviesbureaus en toeleveranciers. Wij denken met onze klanten mee en zullen aansluiten bij interne vraagstukken.

Onze Partners
waar we trots
op zijn.

Wij kunnen uw partner zijn in


Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ)
  • Volwassenen en forensische psychiatrie
  • Cliënten met een Inbewaringstelling (IBS) of Rechterlijke Machtiging (RM)
  • Kinder- Jeugdpsychiatrie
  • Woongroepen en andere vormen van dagbesteding.

Verslavingszorg

  • Ambulant of Residentieel
SEH | EH&AO | Ziekenhuis | Huisartsenpost
  • Voor deze groepen verwijzen wij bij voorkeur richting onze tak Zorg beveiliging.

Mocht u nog twijfelen of uw complexe zorginstelling gebaat is bij het inzetten van UwZorgbegeleiders dan komen wij dit graag bij u